Matematika (maktab kursi)

Mustaqil o’rganuvchilar uchun matematikadan video-darslar

Beginner 5(2 Baholar) 200 A'zo bo`lgan talabalar
O`qituvchi G`ofurjon Ibragimov So`nggi yangilangan vaqti Sun, 06-Sep-2020 Uzbek
Nima o`rganishim mumkin?
 • Matematikadan maktab kurslariga kirish
 • O'quvchilarni bitiruv va oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlariga tayyorlash

Ushbu kurs o`quv rejasi
224 Darslar 00:00:00 Soat
1. Muqaddima
2 Darslar 00:00:00 Soat
 • Kirish so'zi 00:00:00
 • Misollar
 • Natural sonlar va amallar tartibi
 • Qoldiqsiz bo'linish belgilari
 • Tub ko'paytuvchilarga ajratish
 • EKUB va EKUK
 • Qoldiqli bo'lish
 • Mustaqil ishlash uchun misollar
 • Natural sonlarga oid misollar 00:00:00
 • Qoldiqsiz bo'linish belgilariga oid misollar 00:00:00
 • Qoldiqsiz bo'linish belgilari 00:00:00
 • Qoldiqli bo'lish 00:00:00
 • Qoldiqli bo'lishga oid misollar 00:00:00
 • EKUB va EKUKga oid misollar 00:00:00
 • Sonning oxirgi raqami 00:00:00
 • Oxirgi raqamni topishga oid misollar 00:00:00
 • Butun sonlarni qo'shish va ayirish 00:00:00
 • Butun sonlarni ko'paytirish va bo'lish 00:00:00
 • Butun sonlarni darajaga ko'tarish 00:00:00
 • Butun sonlarni taqqoslash 00:00:00
 • Mustaqil ishlash uchun misollar
 • Butun sonlarga oid misollar 00:00:00
 • Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish 00:00:00
 • Turli maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish 00:00:00
 • Kasrlarni qisqartirish 00:00:00
 • Kasrlarni ko'paytirish 00:00:00
 • Kasrlarni bo'lish 00:00:00
 • Kasrlarni darajaga ko'tarish 00:00:00
 • Kasrlarni taqqoslash 00:00:00
 • Mustqail ishlash uchun misollar
 • Oddiy kasrlarga oid misollar. 1-qism 00:00:00
 • Oddiy kasrlarga oid misollar. 2-qism 00:00:00
 • Oddiy kasrlarga oid misollar. 3-qism 00:00:00
 • Qo'shish va ayirish 00:00:00
 • Ko'paytirish va bo'lish 00:00:00
 • Darajaga ko'tarish 00:00:00
 • Butun va kasr qismga ega sonlarga oid misollar 00:00:00
 • Mustaqil ishlash uchun misollar
 • Butun va kasr qismga ega sonlarga oid misollar 00:00:00
 • Qo'shish va ayirish 00:00:00
 • Ko'paytirish 00:00:00
 • Bo'lish 00:00:00
 • Darajaga ko'tarish 00:00:00
 • Taqqoslash 00:00:00
 • O'nli va oddiy kasrlar ustida amallar 00:00:00
 • Cheksiz o'nli davriy kasrlar 00:00:00
 • Mustaqil ishlash uchun misollar
 • O'nli kasrlarga oid misollar 00:00:00
 • Cheksiz o'nli davriy kasrlarga oid misollar 00:00:00
 • Ratsional sonlar 00:00:00
 • Irratsional sonlar 00:00:00
 • Haqiqiy sonlar 00:00:00
 • Sonning moduli 00:00:00
 • Natural ko'rsatkichli daraja 00:00:00
 • Birhadlarni ko'paytirish va darajaga 00:00:00
 • Birhadlarni qo'shish va ayirish 00:00:00
 • Ko'phadlarni qo'shish va ayirish 00:00:00
 • Ko'phadlarni ko'paytirish 00:00:00
 • Qisqa ko'paytirish formulalari (1) 00:00:00
 • Qisqa ko'paytirish formulalari (2) 00:00:00
 • Qisqa ko'paytirish formulalari (3) 00:00:00
 • 62. Ko'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratish. 1-usul 00:00:00
 • 63. Ko'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratish. 2-usul 00:00:00
 • 64. Ko'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratish. 3-usul 00:00:00
 • 65. Ko'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratish. 3-usul (davomi) 00:00:00
 • 66. Ko'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratish. 4-usul 00:00:00
 • Qisqa ko'paytirish formulalari 00:00:00
 • Qisqa ko'paytirish formulalari (davomi) 00:00:00
 • Ko'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratish 00:00:00
 • Ko'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratish (davomi) 00:00:00
 • Ko'phadlarning standart shakli 00:00:00
 • Algebraik kasrlarni qisqartirish 00:00:00
 • Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish 00:00:00
 • Turli maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish 00:00:00
 • Algebraik kasrlarni qo'shish va ayirishga oid misollar 00:00:00
 • Ko'paytirish va bo'lish 00:00:00
 • Butun ko'rsatkichli daraja 00:00:00
 • Ifodalarni soddalashtirihsga oid 1-misol 00:00:00
 • Ifodalarni soddalashtirihsga oid 2-misol 00:00:00
 • Ifodalarni soddalashtirihsga oid 3-misol 00:00:00
 • Ifodalarni soddalashtirihsga oid 4-misol 00:00:00
 • Algebraik kasrlarga oid misollar. 1-4. 00:00:00
 • Algebraik kasrlarga oid misollar. 5-9 00:00:00
 • Algebraik kasrlarga oid misollar. 10-13 misollar 00:00:00
 • Kvadrat ildizlarga oid formulalar (1) 00:00:00
 • Kvadrat ildizlarga oid formulalar (2) 00:00:00
 • Ko'paytuvchini ildiz ostidan chiqarish va ildiz ostiga kiritish 00:00:00
 • Ildiz qatnashgan ifodalarni qo'shish va ayirish 00:00:00
 • Ildiz qatnashgan ifodalarni ko'paytirish 00:00:00
 • Qisqa ko'paytirish formulalari yordamida qavslarni ochish 00:00:00
 • Qisqa ko'paytirish formulalari yordamida qavslarni ochish (davomi) 00:00:00
 • Ildiz qatnashgan ifodalarni ko'paytuvchilarga ajratish 00:00:00
 • Ildiz qatnashgan kasrlarni qisqartirish 00:00:00
 • Maxrajdagi irratsionallikdan qutulish 00:00:00
 • Ildizli sonlarni taqqoslash 00:00:00
 • Ildiz qatnashgan ifodalarni soddalashtirish. 1-misol 00:00:00
 • Ildiz qatnashgan ifodalarni soddalashtirish. 2-misol 00:00:00
 • Ildiz qatnashgan ifodalarni soddalashtirish. 3-misol 00:00:00
 • Ildizlarga oid formulalar (1) 00:00:00
 • Ildizlarga oid formulalar (2) 00:00:00
 • Hisoblashga oid misollar 00:00:00
 • Ifodalarni soddalashtirish (1) 00:00:00
 • Ifodalarni soddalashtirish (2) 00:00:00
 • Modulli ifodalar 00:00:00
 • n-darajali ildiz 00:00:00
 • n-darajali ildiz xossalari (1) 00:00:00
 • n-darajali ildiz xossalari (2) 00:00:00
 • Ifodalarni shakl almashtirish 00:00:00
 • Ratsional ko'rsatkichli daraja 00:00:00
 • Ratsional ko'rsatkichli darajaning xossalari 00:00:00
 • Ratsional ko'rsatkichli darajaga oid 2ta misol 00:00:00
 • Misollar. 1-qism 00:00:00
 • Misollar. 2-qism 00:00:00
 • Misollar. 3-qism 00:00:00
 • Misollar. 4-qism 00:00:00
 • Misollar. 5-qism 00:00:00
 • Chiziqli tenglamalar 00:00:00
 • Chiziqli tenglamalarga oid 2 misol 00:00:00
 • Proporsiya 00:00:00
 • Misollar (1) 00:00:00
 • Misollar (2) 00:00:00
 • Parametrli chiziqli tenglamalarga oid misollar 00:00:00
 • Chala kvadrat tenglamalar 00:00:00
 • Diskrimenant 00:00:00
 • Kvadrat tenglama ildizlari formulalari 00:00:00
 • Viyet teoremasi 00:00:00
 • Kvadrat uchhadni chiziqli ko'paytuvchilarga ajratish 00:00:00
 • Kvadrat tenglamalarga oid misollar 00:00:00
 • Viyet teoremasiga oid misollar 00:00:00
 • Parametrli kvadrat tenglamalarga oid misollar (1) 00:00:00
 • Parametrli kvadrat tenglamalarga oid misollar (2) 00:00:00
 • Parametrli kvadrat tenglamalarga oid misollar (3) 00:00:00
 • Ratsional tenglamalar 00:00:00
 • Kvadrat tenglamaga keltiriladigan ratsional tenglamalar 00:00:00
 • Ko'paytuvchilarga ajratish usuli 00:00:00
 • Teng kuchli tenglamalar 00:00:00
 • Grafik usul 00:00:00
 • Ratsional tenglamalarga oid misollar (1) 00:00:00
 • Ratsional tenglamalarga oid misollar (2) 00:00:00
 • Hususiy hol (1) 00:00:00
 • Hususiy hol (2) 00:00:00
 • Hususiy hol (3) 00:00:00
 • Hususiy hol (4) 00:00:00
 • Umumiy hol 00:00:00
 • Belgilash usuli 00:00:00
 • O'rniga qo'yish usuli 00:00:00
 • Algberaik qo'shish usuli 00:00:00
 • Grafik usul 00:00:00
 • Grafik usul (davomi) 00:00:00
 • Chiziqli tenglamalar sistemasiga oid misollar (1) 00:00:00
 • Chiziqli tenglamalar sistemasiga oid misollar (2) 00:00:00
 • Kirish 00:00:00
 • O'rniga qo'yish usuli 00:00:00
 • Qo'shish usuli 00:00:00
 • O'zgaruvchilarni almashtirish usuli. 1-misol 00:00:00
 • O'zgaruvchilarni almashtirish usuli. 2-misol 00:00:00
 • Grafik usul: ikki o'zgaruvchili tenglama grafigi 00:00:00
 • Grafik usul Misollar 00:00:00
 • Ratsional tenglamalar sistemasiga oid misollar (1) 00:00:00
 • Ratsional tenglamalar sistemasiga oid misollar (2) 00:00:00
 • Ratsional tenglamalar sistemasiga oid misollar (3) 00:00:00
 • Kirish 00:00:00
 • Misollar 00:00:00
 • Sonli oraliqlar 00:00:00
 • To'plamlar 00:00:00
 • Sonli tengsizliklarning xossalari 00:00:00
 • Sonli tengsizliklarga oid misollar va ko'p uchraydigan xatolar 00:00:00
 • Chiziqli tengsizliklar 00:00:00
 • Kvadrat tengsizliklarni yechishning oraliqlar usuli (1) 00:00:00
 • Kvadrat tengsizliklarni yechishning oraliqlar usuli (2) 00:00:00
 • Kvadrat tengsizliklarni yechishning Grafik usuli 00:00:00
 • Ratsional tengsizliklarni yechishning oraliqlar usuli (qat'iy tengsizliklar) 00:00:00
 • Ratsional tengsizliklarni yechishning oraliqlar usuli (noqat'iy tengsizliklar) 00:00:00
 • Ratsional tengsizliklar. Kvadrat uchhad qatnashgan tengsizliklarni yechish 00:00:00
 • Teng kuchli tengsizliklar. Teng kuchli almashtirish 00:00:00
 • Teng kuchli tengsizliklarga oid misollar 00:00:00
 • Chiziqli tengsizliklarga oid misollar 00:00:00
 • Chiziqli tengsizliklar sistemasiga oid misollar 00:00:00
 • Oraliqlar usuliga oid misollar (1) 00:00:00
 • Oraliqlar usuliga oid misollar (2) 00:00:00
 • Modulli tengsizliklar 1 00:00:00
 • Modulli tengsizliklar 2 00:00:00
 • Modulli tengsizliklar 3 00:00:00
 • Ketma-ketliklar 00:00:00
 • Ketma-ketliklarga oid misollar 00:00:00
 • Arifmetik progressiya 00:00:00
 • Arifmetik progressiya n-hadi formulasi 00:00:00
 • Arifmetik progressiyaning xossasi 00:00:00
 • Arifmetik progressiya dastlabki n ta hadi yig'indisi 00:00:00
 • Geometrik progressiya ta'rifi 00:00:00
 • Geometrik progressiya n-hadi 00:00:00
 • Misollar 00:00:00
 • GP xossasi 00:00:00
 • GP n ta hadi yig'indisi 00:00:00
 • Cheksiz geometrik progressiya 00:00:00
 • Ko'rsatkichli funksiya 00:00:00
 • Ko'rsatkichli funksiya. Misollar 1-2 00:00:00
 • Ko'rsatkichli funksiya. Misollar 3-4 00:00:00
 • Sodda ko'rsatkichli tenglamalar 00:00:00
 • Ko'rsatkichli tenglamalar. Bir xil asosga keltirish 1-4 00:00:00
 • Bir xil asosga keltirish 5 00:00:00
 • Yangi noma'lum kiritish usuli 00:00:00
 • Ko'rsatkichli tenglamalar sistemasi 00:00:00
 • Sodda ko'rsatkichli tengsizliklar 00:00:00
 • Ko'rsatkichli tengsizliklar 00:00:00
 • Logarifm tushunchasi 00:00:00
 • Logarifm tushunchasi 2 00:00:00
 • Logarifmning xossalari 1-2 00:00:00
 • Logarifmning xossalari 3 00:00:00
 • Logarifmning xossalari. Boshqa asosga o'tish formulasi 00:00:00
 • Logarifmik funksiya, xossalari, grafigi 00:00:00
 • Logarifmik funksiyaga doir misollar 00:00:00
 • Logarifmik tenglamalar 1 00:00:00
 • Logarifmik tenglama. Potensirlash 00:00:00
 • Logarifmik tenglama. Potensirlash (4) 00:00:00
 • Logarifmik tenglama. Formulalarning qo'llanilishi 00:00:00
 • Logarifmik tenglama. Yangi noma'lum kiritish 00:00:00
 • Logarifmik tenglama. Boshqa asosga o'tish 00:00:00
 • Logarifmik tenglama. Logarifmlash usuli 00:00:00
 • Logarifmik tenglamalar sistemasi 00:00:00
 • Logarifmdan qutulish 1 00:00:00
 • Logarifmdan qutulish 2 00:00:00
 • Logarifmik formulalar yordamida tengsizliklar yechish 00:00:00
 • Logarifm asosida noma'lum qatnashgan hol 00:00:00
Talablar
 • Boshlang'ich sinflar matematikasi (bog'liq, ayirish, karra jadvali va hokazo boshlang'ich bilimlar).
+ Batafsil
Ta'rif

E'tiboringizga havola qilinayotgan ushbu video-darslar maktab matematikasini o’rgatishga qaratilgan. Undagi darslar asosan o’tilgan mavzularni esga olmoqchi bo’lgan, maktab matematikasini mustaqil o’rganmoqchi bo’lgan o’quvchilarga mo’ljallangan bo’lsada undan maktab o’qituvchilari ham foydalanishlari mumkin.

Matematikani yangi boshlayotgan o’quvchilarga dastlab video-darslarda yechilgan misol va masalalarni qaytadan mustaqil yechib, so’ngra dars oxirida berilgan topshiriqlarni yechishni tavsiya qilamiz.

Biz darslarni shartli ravishda ikki qismga ajratdik:

 • 1-qismda asosiy qoidalar, formulalar, v.k. beriladi. Bu qismda mavzular misollar yordamida tushuntiriladi.
 • 2-qismda esa ayrim mavzular kengaytiriladi, darsliklarda uchramaydigan, lekin tez yechimga olib keluvchi formulalar ham berilishi mumkin.

2-qism faqat 1-qismni o’zlashtirgan o’quvchilarga tavsiya qilinadi. Undan oily o’quv yurtlariga kirish ishtiyoqida bo’lgan o’quvchilar ko’plab misollarning yechimlarini o’rganishlari mumkin. 2-qismning oxirida ham topshiriqlar berilgan bo’lib ular asosan test to’plamlaridan olingan. Video-darslarda yechilgan misollar bu topshiriqlarning nisbatan murakkabrog’i yoki tipik misollarini tashkil etadi.

O’zlarining qimmatli vaqtlarini ayamay ushbu kursga taaluqli fikr va mulohazalarini bildiradigan tinglovchilarga oldindan o’z minnatdorchiligimizni bildiramiz.


Ushbu kurs kim uchun:

 • Maktab o'quvchilari
 • Abiturientlar
 • O'qituvchilar
 • Farzandlariga matematika fanidan yordam berishni istagan ota-e'tibor
 • Matematik fanlar bilimlarini yaxshilaydi va ular bilan bog'lanishni istaydi
+ Batafsil
Boshqa aloqador kurslar
O`qituvchi haqida
 • 3 Sharhlar
 • 206 Talabalar
 • 2 Kurslar
+ Batafsil

Fizika-matematika fanlari doktori

Ishlagan lavozimlari: 

1.O’zbekiston Milliy Universiteti qoshidagi Matematika Instituti. 

a.Kichik ilmiy xodim (1984-1985)

b.Aspirantura (1985-1988)

c.Ilmiy xodim (1988-1991)

d.Fizika matematika fanlari nomzodi 1991.

e.Katta ilmiy xodim (1994-1996)

f.Fizika matematika fanlari doktori (2006)

g. Yetakchi ilmiy xodim (hamkor, 2017 dan buyon)

2.O’zbekiston Milliy Universiteti. Katta o’qituvchi (1991-1994) 

3.Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatiya Universiteti. 

a.Dotsent (1996-2003)

b.Iqtisodiyotda miqdoriy usullar kafedrasi mudiri (2003-2006)

4.Malayziya Putra Universiteti (Associate Professor 2006 dan buyon) 

Talabalar fikrlari
5
O`rtacha reyting
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Sharhlar
 • Tue, 25-Aug-2020
  Qahramon Abdullayev
 • Tue, 03-Nov-2020
  Eldorbek To'rayev
Bepul
O`z ichiga oladi:
 • 00:00:00 Soat Talab qilingan videolar
 • 224 Darslar
 • Doimiy foydalanish
 • Mobil va TV orqali ko`rish