Robototexnika asoslari

Kurs haqida

Robototexnika darsi qiziqarli boʻlishi bilan birga, maktablarda fizika, matematika, informatika darslarini chuqurroq oʻrganish, yoshlarning teran fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, jamiyat hayotida oʻz oʻrinlarini topishlarida juda katta ahamiyatga ega. Bu esa oʻquvchilarda ushbu darslarga mehrni kuchaytiradi, qiziqishini orttiradi, nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etishda samarali natijalar beradi.


Talablar
  • Robototexnikaga qiziqish ,Sabr, vazifalarni o'z vaqtida bajarish

Mavzular

  • Mavzular: 10
  • 01:10:54