C++ dasturlash tili. Konsol

Kurs haqida

C++ dasturlash tilini o'rganish. 

Ushbu kursda c++ tilida konsol dasturlarni yaratish o'rganiladi.

 Dastur tuzishda asosiy masalaning mohiyatiga e'tibor qaratilishi zarur.

Kursda har bir mavzu boyicha amaliy misollar va ularning yechimlari ko'rsatilgan.


Bu kursda nimalarni o'rganasiz?
  • Dasturlash asoslari
  • Konsol dasturlar tuzish
  • C++ asoslarini o'rganish
  • Amaliy masalalar ishlay olish

Talablar
  • Kompyuter savodhonligi

Mavzular

  • Mavzular: 33
  • 17:52:18