C++ builder

Kurs haqida

RAD Studio XE7 muhitida oddiy va murakkab dasturlash yaratishni o'rganish, Ma'lumotlar bazalari bilan ishlash


Bu kursda nimalarni o'rganasiz?
  • Desktop dasturlash yaratish
  • Oddiy dasturlar yaratish
  • Ma'lumotlar bazalari bilan ishlash
  • Hisob kitob dasturlarini yaratish, jarayonlarni avtomatlashtirish
  • Hisobotlar yaratish (FastReport. MsExcel, MsWord)

Talablar
  • C++ dasturlash tili
  • Mantiq

Mavzular

  • Mavzular: 24
  • 21:57:38